Inschrijfreglement

REGLEMENT KLAVERBLAD HOOGLANDSE DORPSLOOP

 1. De “Klaverblad Hooglandse Dorpsloop” wordt georganiseerd door Atletiek Vereniging Altis te Amersfoort.
 2. De door de individuele deelnemers te betalen bedragen worden middels de door hen afgegeven machtiging geïncasseerd.
 3. Een deelnemer heeft een startnummer en is verplicht dat op de borst te dragen. De tijdregistratie vindt plaats door middel van het Ipico Chipsysteem. De chip dient aan de schoen bevestigt te worden d.m.v. een tyrap en dient na afloop te worden ingeleverd.
 4. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 5. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parkoers te houden.
 6. De Bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot en het overschrijden van de finishmat, voor de betreffende afstand. De prijswinnaars worden bepaald op basis van de brutotijd.
 7. De deelnemers aan de testloop dingen niet mee naar de prijzen.
 8. Deelname aan de Klaverblad Hooglandse Dorpsloop geschiedt geheel voor eigen risico. AV Altis, de organisatie en de sponsors aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 9. Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis op televisie, foto en dergelijke voor reportages door een persoon of instantie en voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor loopevenementen die zij zelf in de toekomst organiseert. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 11. Wanneer de deelnemer aan een ander onderdeel (afstand) deelneemt dan waarvoor is ingeschreven, dan wordt de deelnemer niet opgenomen in de uitslagenlijst. De deelnemer heeft dan ook geen recht op een eventuele prijs.
 12. De deelnemer mag het onderdeel waarvoor is ingeschreven wijzigen tot 1 week voor het evenement. De wijziging naar een ander onderdeel kan alleen plaatsvinden als de inschrijvingslimiet van dat onderdeel nog niet is bereikt. Wijzigen is mogelijk via inschrijven.dorpsloop@altis.nl .
 13. Het overdragen van de inschrijving op een ander persoon is niet mogelijk.
 14. Bij annulering van uw inschrijving Zullen de inschrijfkosten niet worden gerestitueerd. Annulering dient te gebeuren via  inschrijven.dorpsloop@altis.nl
 15. De wedstrijdleiding en de organisatie hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 16. De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders, het weer en/of overmacht en wegens uitzonderlijke omstandigheden kunnen tot afgelasting leiden.
 17. Bij afgelasting wordt er geen nieuwe datum in het lopende jaar vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid van de door deelnemers gemaakte kosten en er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
 19. Ten tijde van de wedstrijddag zullen de dan geldende coronaregels gelden.