Deelnemersinformatie

Parcours

Scholierenloop

Wedstrijdloop 10 km

Prestatieloop 4/6/8/10 km

Programma

Indeling finishgebied:

finishgebied

Brief met deelnemersinfo

Beste atleet,

Erg leuk dat je je hebt aangemeld voor de 36ste Klaverblad Hooglandse Dorpsloop. Het ziet er naar uit dat het weer een mooi en gezellig evenement gaat worden. We zien uit naar je komst en hopen je komende woensdag te verwelkomen. In deze mail nog even wat laatste informatie. Neem deze even goed door! Het volledige programma met alle starttijden vind je op www.hooglandsedorpsloop.nl/programma/

Bereikbaarheid
De start van de jeugdloop en de scholierenloop is op de Kerklaan, tegenover basisschool De Langenoord. De start van de prestatieloop en de wedstrijdloop is op de Zevenhuizerstraat, ter hoogte van de Eikenlaan. De finish van alle onderdelen is op de Kerklaan.

We raden je aan om lopend of op de fiets te komen. Mocht je toch met de auto willen komen, dan raden we aan deze te parkeren op het parkeerterrein op de Kraailandhof, tegenover de Albert Heijn. Dit is ongeveer 350 meter lopen vanaf de start van de wedstrijd. Als deze parkeerplaats vol is, dan is een andere mogelijkheid om te parkeren tegenover de Tennisclub, ter hoogte van Sportlaan 32. Dit is ongeveer 800 meter lopen vanaf de start van de wedstrijd.

Voor een plattegrond van het start- en finishgebied, kijk je op www.hooglandsedorpsloop.nl/deelnemersinfo/

Ophalen startnummer op 18 mei

Je kunt je startnummer ophalen in het gebouw van Basisschool De Langenoord, vanaf 18:30. Het adres is Kerklaan 7, Hoogland. Ook is daar na-inschrijving mogelijk op de wedstrijddag vanaf 18:30 uur tot 10 minuten voor het betreffende onderdeel.

Tijdregistratie
Er is elektronische tijdregistratie. De chip dient te worden bevestigd aan de schoen met een tyrap. Deze chip na afloop weer inleveren.
Het is belangrijk dat je:

 • Het startnummer zichtbaar op de borst draagt, bevestigd met 4 spelden.
 • Het startnummer niet bedekt met jas, banden, drinkfles, apparatuur, etc.

Kijk voor verdere informatie op www.hooglandsedorpsloop.nl

Met sportieve groet,

Organisatie Klaverblad Hooglandse Dorpsloop

Regelement

REGLEMENT KLAVERBLAD HOOGLANDSE DORPSLOOP

 1. De “Klaverblad Hooglandse Dorpsloop” wordt georganiseerd door Atletiek Vereniging Altis te Amersfoort.
 2. De door de individuele deelnemers te betalen bedragen worden middels de door hen afgegeven machtiging geïncasseerd.
 3. Een deelnemer heeft een startnummer en is verplicht dat op de borst te dragen. De tijdregistratie vindt plaats door middel van het Ipico Chipsysteem. De chip dient aan de schoen bevestigt te worden d.m.v. een Ty-wrap en dient na afloop te worden ingeleverd.
 4. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 5. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parkoers te houden.
 6. De Bruto-tijd is de tijd tussen het moment van het startschot en het overschrijden van de finishmat, voor de betreffende afstand. De prijswinnaars worden bepaald op basis van de brutotijd.
 7. De deelnemers aan de testloop dingen niet mee naar de prijzen.
 8. Deelname aan de Klaverblad Hooglandse Dorpsloop geschiedt geheel voor eigen risico. AV Altis, de organisatie en de sponsors aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor persoonlijk letsel. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 9. Deelnemers en begeleiders gaan akkoord met het mogelijke gebruik van zijn/haar beeltenis op televisie, foto en dergelijke voor reportages door een persoon of instantie en voor promotionele doeleinden zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
 10. De organisatie behoudt zich het recht voor om uw gegevens op te nemen in een bestand voor uitnodigingen voor loopevenementen die zij zelf in de toekomst organiseert. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
 11. Wanneer de deelnemer aan een ander onderdeel (afstand) deelneemt dan waarvoor is ingeschreven, dan wordt de deelnemer niet opgenomen in de uitslagenlijst. De deelnemer heeft dan ook geen recht op een eventuele prijs.
 12. De deelnemer mag het onderdeel waarvoor is ingeschreven wijzigen tot 1 week voor het evenement. De wijziging naar een ander onderdeel kan alleen plaatsvinden als de inschrijvingslimiet van dat onderdeel nog niet is bereikt. Indien hierdoor onvoldoende inschrijfgeld is betaald, wordt een additionele incasso gedaan ter hoogte van het resterende bedrag. Er vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Wijzigen is mogelijk via woc@altis.nl.
 13. Het overdragen van de inschrijving op een ander persoon is niet mogelijk.
 14. Bij annulering van uw inschrijving binnen een termijn van 23 dagen voor het evenement of na aanvang van de clinics worden de inschrijfkosten niet gerestitueerd. Annulering dient te gebeuren via woc@altis.nl.
 15. De wedstrijdleiding en de organisatie hebben het recht een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 16. De organisatie heeft het recht het evenement geheel of gedeeltelijk, voor of tijdens de loop af te gelasten als dit nodig is om de veiligheid van mens en goed te waarborgen. Ook calamiteiten elders, het weer en/of overmacht en wegens uitzonderlijke omstandigheden kunnen tot afgelasting leiden.
 17. Bij afgelasting wordt er geen nieuwe datum in het lopende jaar vastgesteld. De eerstvolgende editie vindt in principe een jaar later plaats. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid van de door deelnemers gemaakte kosten en er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld.
 18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
 19. Ten tijde van de wedstrijddag zullen de dan geldende coronaregels gelden.